BAHAWA DENGAN SESUNGGUHNYA, SAYA BERJANJI DAN BERSETIA, YANG SAYA, DENGAN SEBERAPA DAYA UPAYA SAYA, AKAN TAAT KEPADA TUHAN, RAJA DAN NEGARA, MENOLONG ORANG PADA SETIAP MASA, MENURUT UNDANG-UNDANG PENGAKAP.

Friday, 14 March 2014


No comments:

Post a Comment