BAHAWA DENGAN SESUNGGUHNYA, SAYA BERJANJI DAN BERSETIA, YANG SAYA, DENGAN SEBERAPA DAYA UPAYA SAYA, AKAN TAAT KEPADA TUHAN, RAJA DAN NEGARA, MENOLONG ORANG PADA SETIAP MASA, MENURUT UNDANG-UNDANG PENGAKAP.

Friday, 14 March 2014

Calon Pengakap Raja Tahun 2014

Tahniah kepada calon pengakap raja yang telah lulus Ujian Sikap....Calon pengakap raja 2014 diminta melengkapkan borang pencalonan pengakap raja (3 salinan borang dan sijil, 2 sampul surat beralamat sendiri, bersetem RM0.80 dan bergambar uniform). Pemimpin sekolah terlibat,,,,sila pastikan Borang lengkap dan bawa ketika mesyuarat Pemimpin PPM Kuala Selangor pada 19 Mac 2014 di PKG Bukit Badong untuk ditandatangan dan disahkan oleh DC...Kerjasama anda amat diharapkan...

No comments:

Post a Comment