BAHAWA DENGAN SESUNGGUHNYA, SAYA BERJANJI DAN BERSETIA, YANG SAYA, DENGAN SEBERAPA DAYA UPAYA SAYA, AKAN TAAT KEPADA TUHAN, RAJA DAN NEGARA, MENOLONG ORANG PADA SETIAP MASA, MENURUT UNDANG-UNDANG PENGAKAP.

Friday, 14 March 2014

Pengakap Raja 2013

Syabas dan tahniah kepada semua Calon Pengakap Raja kerana berjaya menghadapi ujian CPR dengan cemerlang terutamanya CPR Kuala Selangor.

No comments:

Post a Comment